Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall

Nov 9, 2020

Vi diskuterar domen från Supreme Court som avgjorde presidentvalet i USA 2000, gör kopplingar till det aktuella presidentvalet 2020, och jämför med det svenska valsystemet.


Nov 9, 2020

Vi diskuterar domen från Supreme Court som avgjorde presidentvalet i USA 2000, gör kopplingar till det aktuella presidentvalet 2020, och jämför med det svenska valsystemet.

Del 2 av 2.