Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall


Nov 9, 2020

Vi diskuterar domen från Supreme Court som avgjorde presidentvalet i USA 2000, gör kopplingar till det aktuella presidentvalet 2020, och jämför med det svenska valsystemet.