Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall


May 9, 2022

När den krypterade telefontjänsten encrochat knäcks av fransk polis 2020 får svensk polis en stor mängd material som används som bevisning i rättegången mot Vårbynätverket och flera andra rättegångar om grov organiserad brottslighet. Men fransk polis verkar ha samlat in bevisningen på ett sätt som hade varit olagligt om det gjorts av svensk polis. Får materialet ändå användas i en svensk brottsutredning? Och vilket värde har det som bevisning i domstol? Del 1 av 2