Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall


May 9, 2021

De två flickorna som dömdes för grovt förtal i Instagrammålet blev även skyldiga att betala skadestånd till de som kränkts på Instagram. I enlighet med en ny lag från 2010 ansåg Högsta domstolen att även flickornas mammor var skadeståndsskyldiga för de brott som deras döttrar begått. Vad var avgörande för flickornas skadeståndsskyldighet? Och är det alltid rimligt att föräldrar ska vara skadeståndsansvariga när deras barn begår brottsliga handlingar?

Del 2 av 2.