Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall

Apr 9, 2022

Håller influencers på med olaglig marknadsföring? Ska anonyma vittnen tillåtas i svenska domstolar? Kan Putin dömas för krigsbrott? ÖPPET FALLs panel svarar på lyssnarnas frågor.