Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall


Feb 9, 2022

År 1861 kom Anders Lindbäck som ny präst till Silbodals socken i Värmland. Ganska snart blev flera av de fattiga invånarna i församlingen sjuka, några blev så dåliga att de avled. Insjuknandet skedde ofta i samband med att Lindbäck hade hälsat på dem och då delat ut nattvarden. Vad hände egentligen under prästens besök?

ÖPPET FALL berättar om händelserna i Silbodal som ledde fram till en uppmärksammad rättegång 1865. Dessutom diskuteras olika slags gifter och hur rättsmedicinska undersökningar gick till förr i tiden.

Medverkande: Sverker Jönsson, Ulf Ellervik och Elsa Trolle Önnerfors.

Del 2 av 2