Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall


Sep 9, 2020

En 27-årig man överfaller sin mamma och åtalas för misshandel. Till sitt försvar säger 27-åringen att överfallet begicks under en akut psykos där han trodde att mamman var besatt av djävulen. Befriar detta honom från straffansvar?

Del 2 av 2.