Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall


May 9, 2021

År 2012 spred två unga flickor starkt kränkande och förolämpande uppgifter om jämnåriga via ett anonymt Instagramkonto. Deras brott: grovt förtal. Men vad krävs för att man ska göra sig skyldig till förtal? Sedan dess har de nya brotten olaga integritetsintrång och kränkande fotografering införts i brottsbalken. Reglerna riktar sig bl. a. mot spridande av uppgifter på sociala medier – men vilka handlingar är därmed olagliga idag?

Del 1 av 2.