Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall


Nov 9, 2021

Knut Wicksell är en världsberömd nationalekonom som var professor i Lund vid början av 1900-talet. Han var en progressiv samhällsdebattör som förespråkade jämställdhet mellan könen, och hans livskamrat Anna Bugge Wicksell var Sveriges första kvinnliga diplomat. 1908 håller Wicksell ett föredrag där han angriper kyrkan och raljerar med den kristna tron. Detta leder till en rättegång där han åtalas för hädelse.

Del 2 av 2