Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall

Jun 26, 2021

Advokat Lena Ebervall och professor Christian Dahlman pratar om rättegångsfilm från ett juridiskt, historiskt och konstnärligt perspektiv, och presenterar en topplista över tidernas bästa rättegångsfilmer.

Del 1 av 4.