Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall

Oct 9, 2023

Kan kungen få sitt körkort indraget om han kör för fort? Äger kungen Stockholms slott? Kan kungen blockera ett regeringsskifte? Får kungen konvertera och bli muslim? En panel med jurister från Lunds universitet svarar på frågor om kungen och juridiken.

Medverkande: Christian Dahlman, Sverker Jönsson, Anna...