Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall


Mar 9, 2024

I samband med ett antal inbrott på Bogesunds slott 1937 får både allmänheten och myndigheterna upp ögonen för hur förfallen egendomen är. I riksdagen påbörjas ett arbete för att få till stånd en lag som möjliggör för staten att tvångsinlösa Bogesund. Men slottets innehavare Nils von Höpken tänker inte stillatigande gå med på det. 

Medverkande: Elsa Trolle Önnerfors och Fredrik Tersmeden. Gästartist: David Nessle.

Del 2/3