Preview Mode Links will not work in preview mode

Öppet fall


Sep 2, 2019

Öppet fall är en podcast från Lunds universitet om uppmärksammade rättsfall.

Forskare från juridiska fakulteten öppnar upp ett omtalat rättsfall och analyserar det på ett öppet och förutsättningslöst sätt.

Vi tar oss an ett nytt fall varje månad. Ibland är det ett aktuellt rättsfall som granskas, ibland ett uppmärksammat fall i svensk rättshistoria.

Säsong 1:

Thomas Quick (september 2019),

Harry Scheins testamente (oktober 2019),

Högbroforsmålet – rättegången efter Kreugerkraschen (november 2019),

Kulturprofilen (december 2019)

Premiär 10 september 2019!

Musik: Nightfall av Scott Buckley, www.scottbuckley.com